ستادایران
شنبه 31 فروردین 1398
Saturday 20 April 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات شهرداری منطقه 13 تهران

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
مناقصه نگهداری پارک ترافیک و آموزش ـ برآورد 3.668.473.500 ریال ـ تضمین 180.000.000 ریال ـ درج نام پیمانکار شرکت کننده در فهرست پیمانکاران واجد شرایط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران --- تهیه حمل و نصب جدول و نرده های مسیر BRT ـ برآورد 4.586.348.906 ریال ـ تضمین 220.000.000 ریال ـ ارائه گواهینامه و رتبه معتبر در رسته ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور --- خرید و نصب تجهیزات انرژی های تجدید پذیر نیروگاه خورشیدی بوستان جنگلی سرخه حصار ـ برآورد 22.000.000.000 ریال ـ تضمین 900.000.000 ریال ـ اشخاص حقوقی با ارائه رتبه مرتبط با موضوع مناقصه صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا درج نام شرکت در فهرسطت پیمانکاران ذیصلاح انرژی های نو مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران --- تهیه توزیع و کاشت انواع نهال در سطح منطقه ـ برآورد 6.000.000.000 ریال ـ تضمین 300.000.000 ریال ـ داشتن و ارائه گواهینامه و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط با موضوع مناقصه صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-09-20
تاریخ انتشار در سایت :
970920317
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- تهیه و نصب حفاظهای ایمنی و ضربه گیرها (گاردریل و نرده) با برآورد 2.750.835.092 ریال و تضمین 130.000.000 ریال ارائه گواهینامه و رتبه معتبر در رسته راه و ترابری و یا نیرو صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور--- 2- اجرای تکمیل شبکه اصلی انتقال آب خام پارک جنگلی سرخه حصار از مخزن 6 به 7 با برآورد 12.785.876.498 ریال و تضمین 500.000.000 ریال داشتن و ارائه گواهینامه و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط با موضوع مناقصه --- 3- خرید و نصب تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر نیروپاه خورشیدی بوستان جنگلی سرخه حصار با برآورد 22.000.000.000 ریال و تضمین 900.000.000 ریال --- 4- احداث منهول و آشغالگیر کانال اصلی آبهای سطحی خیابان پیروزی با برآورد 6.471.204.520 ریال و تضمین 300.000.000 ریال رتبه معتبر در رسته کاری --- 5- عملیات بازسازی مساجد فخریه، الحسن، حضرت ابوالفضل، الزهرا با تضمین 2.989.738.746 ریال و تضمین 120.000.000 ریال رتبه معتبر در رسته کاری --- 6- نگهداری پارک ترافیک و آموزش با برآورد 3.668.473.500 ریال و تضمین 180.000.000 ریال معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران --- 7- تهیه، طراحی و چاپ بنر با برآورد 2.835.090.000 ریال و تضمین 140.000.000 ریال گواهینمه معتبر و مرتبط و دارای ظرفیت و صلاحیت فنی--- 8- لایروبی و رسوب برداری مسیلها با استفاده از ماشین آلات سنگین با برآورد 4.489.077.000 ریال و تضمین 220.000.000 ریال رتبه 5 آب--- 9- نگهداری مرکز کلینیک گل و گیاه منطقه 13 با برآورد 5.097.525.728 ریال و تضمین 250.000.000 ریال رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط
عنوان :
از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز
مهلت ارسال:
1397-08-28
تاریخ انتشار در سایت :
970828261
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
از نشر بمدت 10 روز
مهلت ارسال:
1397-08-13
تاریخ انتشار در سایت :
97081365
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی و رانندگی با برآورد 2.750.825.431 ریال و سپرده 130.000.000 ریال (نوبت اول) (گواهینامه و رتبه معتبر در رسته راه و ترابری و یا نیرو صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- تهیه و نصب حفاظهای ایمنی و ضربه گیرها (گاردریل و نرده) با برآورد 2.750.835.092 ریال و سپرده 130.000.000 ریال (نوبت اول) (گواهینامه و رتبه معتبر در رسته راه و ترابری و یا نیرو صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- تهیه و نگهداری حفاظهای ایمنی و ضربه گیرها (گاردریل و نرده) با برآورد 2.744.324.547 ریال و سپرده 130.000.000 ریال (نوبت اول) (گواهینامه و رتبه معتبر در رسته راه و ترابری و یا نیرو صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- احداث سوله انبار منطقه 13 با برآورد 22.549.333.410 ریال و سپرده 1.000.000.000 ریال (نوبت سوم) (حداقل رتبه 4 ابنیه) --- تکمیل ساختمان اسکان کارگری بوستان جنگلی سرخه حصار با برآورد 3.753.588.023 ریال و سپرده 180.000.000 ریال (نوبت سوم) --- مرمت و نگهداری سرای محلات سطح منطقه با برآورد 5.577.283.823 ریال و سپرده 270.000.000 ریال (نوبت چهارم) --- عملیات تکمیلی سوله بازیافت و اسکان کارگری با برآورد 12.028.092.436 ریال و سپرده 500.000.000 ریال (نوبت چهارم) --- ایمن سازی مسیل ها و قنوات سطح منطقه با برآورد 3.775.626.274 ریال و سپرده 180.000.000 ریال (نوبت چهارم) --- بازسازی و بازپیرائی سرویس بهداشتی سطح منطقه با برآورد 4.729.145.717 ریال و سپرده 230.000.000 ریال (نوبت چهارم) --- تهیه، طراحی و چاپ بنر با برآورد 2.700.000.000 ریال و سپرده 130.000.000 ریال (نوبت سوم) (گواهینامه معتبر و دارای ظرفیت و صلاحیت فنی انجام عملیات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری حوزه معاونت خدمات شهری)--- خرید و نصب لوازم بازی، کفپوش و المانهای پارکی با برآورد 4.550.000.000 ریال و سپرده 170.000.000 ریال (نوبت دوم) (گواهینامه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران)--- عملیات آبرسانی نواحی 3 و 4 با برآورد 6.636.413.504 ریال و سپرده 300.000.000 ریال (نوبت سوم) (گواهینامه و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- اجرای تکمیل شبکه اصلی انتقال آب خام پارک جنگلی سرخه حصار از مخزن 6 به 7 با برآورد 12.785.876.498 ریال و سپرده 500.000.000 ریال (نوبت سوم) (گواهینامه و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- عملیات برفروبی سال 97 در محدوده منطقه 13 با برآورد 4.800.000.000 ریال و سپرده 240.000.000 ریال (نوبت اول) --- آذین بندی موقت در محدوده منطقه 13 با برآورد 2.600.000.000 ریال و سپرده 120.000.000 ریال (نوبت اول) (گواهینامه و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ارائه رتبه معتبر آذین بندی از سازمان زیباسازی شهرداری تهران)
عنوان :
12 روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-07-24
تاریخ انتشار در سایت :
9707241825
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی و رانندگی با برآورد 2.750.825.431 ریال و سپرده 130.000.000 ریال (نوبت اول) (گواهینامه و رتبه معتبر در رسته راه و ترابری و یا نیرو صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- تهیه و نصب حفاظهای ایمنی و ضربه گیرها (گاردریل و نرده) با برآورد 2.750.835.092 ریال و سپرده 130.000.000 ریال (نوبت اول) (گواهینامه و رتبه معتبر در رسته راه و ترابری و یا نیرو صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- تهیه و نگهداری حفاظهای ایمنی و ضربه گیرها (گاردریل و نرده) با برآورد 2.744.324.547 ریال و سپرده 130.000.000 ریال (نوبت اول) (گواهینامه و رتبه معتبر در رسته راه و ترابری و یا نیرو صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- احداث سوله انبار منطقه 13 با برآورد 22.549.333.410 ریال و سپرده 1.000.000.000 ریال (نوبت سوم) (حداقل رتبه 4 ابنیه) --- تکمیل ساختمان اسکان کارگری بوستان جنگلی سرخه حصار با برآورد 3.753.588.023 ریال و سپرده 180.000.000 ریال (نوبت سوم) --- مرمت و نگهداری سرای محلات سطح منطقه با برآورد 5.577.283.823 ریال و سپرده 270.000.000 ریال (نوبت چهارم) --- عملیات تکمیلی سوله بازیافت و اسکان کارگری با برآورد 12.028.092.436 ریال و سپرده 500.000.000 ریال (نوبت چهارم) --- ایمن سازی مسیل ها و قنوات سطح منطقه با برآورد 3.775.626.274 ریال و سپرده 180.000.000 ریال (نوبت چهارم) --- بازسازی و بازپیرائی سرویس بهداشتی سطح منطقه با برآورد 4.729.145.717 ریال و سپرده 230.000.000 ریال (نوبت چهارم) --- تهیه، طراحی و چاپ بنر با برآورد 2.700.000.000 ریال و سپرده 130.000.000 ریال (نوبت سوم) (گواهینامه معتبر و دارای ظرفیت و صلاحیت فنی انجام عملیات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری حوزه معاونت خدمات شهری)--- خرید و نصب لوازم بازی، کفپوش و المانهای پارکی با برآورد 4.550.000.000 ریال و سپرده 170.000.000 ریال (نوبت دوم) (گواهینامه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران)--- عملیات آبرسانی نواحی 3 و 4 با برآورد 6.636.413.504 ریال و سپرده 300.000.000 ریال (نوبت سوم) (گواهینامه و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- اجرای تکمیل شبکه اصلی انتقال آب خام پارک جنگلی سرخه حصار از مخزن 6 به 7 با برآورد 12.785.876.498 ریال و سپرده 500.000.000 ریال (نوبت سوم) (گواهینامه و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- عملیات برفروبی سال 97 در محدوده منطقه 13 با برآورد 4.800.000.000 ریال و سپرده 240.000.000 ریال (نوبت اول) --- آذین بندی موقت در محدوده منطقه 13 با برآورد 2.600.000.000 ریال و سپرده 120.000.000 ریال (نوبت اول) (گواهینامه و رتبه معتبر در رسته کاری مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ارائه رتبه معتبر آذین بندی از سازمان زیباسازی شهرداری تهران)
عنوان :
12 روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-07-23
تاریخ انتشار در سایت :
970723303
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری امور شامل: 1- تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی معابر با برآورد 12.843.901.383 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 2- احداث سقف پایانه تاکسی شهید براری با برآورد 8.428.495.900 ریال و تضمین 420.000.000 ریال --- 3- احداث ورودی ها، پارکینگ ها و سکوی ایمن سرخه حصار در مواقع بحران با برآورد 19.989.971.400 ریال و تضمین 800.000.000 ریال --- 4- احداث سوله انبار منطقه 13 با برآورد 22.549.333.410 ریال و تضمین 1.000.000.000 ریال --- 5- تکمیل ساختمان اسکان کارگری بوستان جنگلی سرخه حصار با برآورد 3.753.588.023 ریال و تضمین 180.000.000 ریال --- 6- مرمت و نگهداری سرای محلات سطح منطقه با برآورد 5.577.283.823 ریال و تضمین 270.000.000 ریال --- 7- عملیات تکمیلی سوله بازیافت و اسکان کارگری با برآورد 12.028.092.436 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 8- ایمن سازی مسیل ها و قنوات سطح منطقه با برآورد 3.775.626.274 ریال و تضمین 180.000.000 ریال -- 9- بازسازی و بازپیرائی سرویس بهداشتی سطح منطقه با برآورد 4.729.145.717 ریال و تضمین 230.000.000 ریال --- 10- بازسازی ساختمانهای اداری نواحی 1 و 2 با برآورد 5.064.153.096 ریال و تضمین 250.000.000 ریال --- 11- تهیه طراحی و چاپ بنر با برآورد 2.700.000.000 ریال و تضمین 130.000.000 ریال --- 12- عملیات آبرسانی نواحی 3 و 4 با برآورد 6.636.413.504 ریال و تضمین 300.000.000 ریال --- 13- اجرای تکمیل شبکه اصلی انتقال آب خام پارک جنگلی سرخه حصار از مخزن 6 به 7 با برآورد 12.785.876.498 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 14- نگهداری فضای سبز ناحیه یک و امور مرتبط با برآورد 11.425.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 15- نگهداشت، لایروبی و پاکسازی مسیل ها، کانالها و حوضچه های رسوبگیر در سطح منطقه با برآورد 4.997.680.560 ریال و تضمین 200.000.000 ریال --- 16- خرید و نصب لوازم بازی، کفپوش و المانهای پارکی با برآورد 4.550.000.000 ریال و تضمین 170.000.000 ریال --- 17- عملیات رفت و روب و جمع آوری پسماندها طرح تجمیع در محدوده منطقه 13 با برآورد 115.080.000.000 ریال و تضمین 5.500.000.000 ریال
عنوان :
از تاریخ انتشار آگهی به مدت 12 روز
مهلت ارسال:
1397-06-21
تاریخ انتشار در سایت :
970621164
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز
مهلت ارسال:
1397-05-30
تاریخ انتشار در سایت :
970530162
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-05-28
تاریخ انتشار در سایت :
970528231
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی معتبر - برآورد 12.843.901.383 ریال - سپرده 500.000.000 ریال - نوبت سوم --- 2- تهیه نصب و نگهداری تاسیسات حمل و نقل عمومی غیرریلی - برآورد 3.668.649.665 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - نوبت سوم --- 3- احداث سقف پایانه تاکسی شهید براری - برآورد 8.428.495.900 ریال - سپرده 420.000.000 ریال - نوبت دوم --- 4- بازپیرائی معابر بوستان معلم - برآورد 3.969.615.439 ریال - سپرده 200.000.000 ریال - نوبت اول --- 5- احداث سوله انبار منطقه 13 - برآورد 22.549.333.410 ریال - سپرده 1.000.000.000 ریال - نوبت اول --- 6- عملیات آسفالت مدارس سطح منطقه - برآورد 3.661.255.879 ریال - سپرده 180.000.000 ریال - نوبت اول --- 7- تکمیل ساختمان اسکان کارگری بوستان جنگلی سرخه حصار - برآورد 3.753.588.023 ریال - سپرده 180.000.000 ریال - نوبت اول --- 8- مرمت و نگهداری سرای محلات سطح منطقه - برآورد 5.577.283.823 ریال - سپرده 270.000.000 ریال - نوبت دوم --- 9- عملیات تکمیلی سوله بازیافت و اسکان کارگری - برآورد 12.028.092.436 ریال - سپرده 600.000.000 ریال - نوبت دوم --- 10- ایمن سازی مسیل ها و قنوات سطح منطقه - برآورد 3.775.626.274 ریال - سپرده 180.000.000 ریال - نوبت دوم --- 11- بازسازی و بازپیرائی سرویس بهداشتی سطح منطقه - برآورد 4.729.145.717 ریال - سپرده 230.000.000 ریال - نوبت دوم --- 12- بازسازی ساختمان های اداری نواحی 1 و 2 - برآورد 5.064.153.096 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - نوبت سوم --- 13- خرید بنر - برآورد 2.700.000.000 ریال - سپرده 130.000.000 ریال - نوبت اول
عنوان :
از نشر بمدت 10 روز
مهلت ارسال:
1397-05-21
تاریخ انتشار در سایت :
970521160
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری بازپیرایی فضای سبز نواحی 4 گانه منطقه با برآورد 3.869.304.705 ریال و تضمین 180.000.000 ریال (نوبت دوم)---- عملیات آبرسانی نواحی 1 و 2 با برآورد 6.636.413.504 ریال و تضمین 300.000.000 ریال اول--- عملیات آبرسانی نواحی 3 و 4 با برآورد 4.450.230.208 ریال و تضمین 200.000.000 ریال اول---- خرید لوله پلی اتیلن و تحویل پایکار با برآورد 27.51.180.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال نوبت سوم--- خرید دریچه های چدنی و تحویل پایکار با برآورد 2.2751.420.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال نوبت سوم--- خرید مخازن مکانیزه فلزی 1100 لیتری و تحویل پایکار با برآورد 3.700.000.000 ریال و تضمین 180.000.000 ریال نوبت سوم---- مرمت و نگهداری سرای محلات سطح منطقه با برآورد 5.577.283.823 ریال و تضمین 270.000.000 ریال نوبت اول --- عملیات تکمیلی سوله بازایافت و اسکان کارگری با برآورد 12.028.092.436 ریال و تضمین 600.000.000 ریال نوبت اول --- ایمن سازی مسیل ها و قنوات سطح منطقه با برآورد 3.775.626.274 ریال و تضمین 180.000.000 ریال نوبت اول --- بازسازی و بازپیرایی سرویس بهداشتی سطح منطقه با برآورد 4.729.145.717 ریال و تضمین 230.000.000 ریال نوبت اول ---- بازسازی ساختمانهای اداری نواحی 1 و 2 با برآورد 5.064.153.096 ریال و تضمین 250.000.000 ریال نوبت دوم ---- احداث سقف پایانه تاکسی شهید براری با برآورد 8.428.495.900 ریال و تضمین 420.000.000 ریال نوبت اول
عنوان :
12 روز بعد از انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1397-05-06
تاریخ انتشار در سایت :
970506216
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/05/01
مهلت ارسال:
1397-04-27
تاریخ انتشار در سایت :
970427649
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
12 روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-04-19
تاریخ انتشار در سایت :
970419124
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 135,500
دلار کانادا
یورو 155,520
پوند انگلیس
فرانک سوئیس 134,950
کرون سوئد 14,650
کرون دانمارک 20,540
درهم امارات 36,900
یکصد ین ژاپن 121,140
ریال سعودی
دلار استرالیا 96,830
یوان چین 20,200
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 45,450,000
طرح جدید 47,000,000
نیم سکه 25,980,000
ربع سکه 16,490,000
هر گرم طلا 4,296,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :