پنجشنبه 8 تیر 1396
Thursday 29 June 2017

آب و فاضلاب ، آبیاری و زهکشی ، آبخیزداری ، تصفیه خانه ، حفاری چاه و مخازن بتنی

مناقصه های کشور ایران

مناقصه های تاریخ گذشته ( رایگان ) سایر ملزومات

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1396-03-10
مهلت ارسال:
1396-03-07
تاریخ انتشار در سایت :
9603074809
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-03-16
مهلت ارسال:
1396-03-07
تاریخ انتشار در سایت :
9603074811
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : خرید لوازم و کف پوش زمین بازی کودکان و لوازم بدن سازی با برآورد 5.050.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال ---- خرید تجهیزات بازسازی شبکه روشنایی بوستان های سطح منطقه با برآورد 6.255.000.000 ریال و تضمین 125.000.000 ریال ---- خرید المان پارکی بوستان های سطح منطقه 5.400.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال ---- خرید لوله و اتصالات آبرسانی فضای سبز با برآورد 2.597.190.307 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ----- اجاره داربست و چادر در سطح منطقه 10 با برآورد 2.292.000.000 ریال و تضمین 46.000.000 ریال ---- عملیات پاکسازی نظافت لایروبی و نگهداری کانال ها با برآورد 3.769.204.490 ریال و تضمین 75.000.000 ریال --- طراحی چاپ نصب حمل و نقل جمع آوری بنر فلکسی و ... در سطح منطقه با برآورد 2.618.000.000 ریال با تضمینی 50.000.000 ریال ---- نگهداری فضای سبز ناحیه 1 با برآورد 34.260.000.000 ریال و تضمین 680.000.000 ریال ---- عملیات تعمیر و نگهداری بهسازی معابر ناحیه 3 با برآورد 24.349.636.909 ریال و تضمین 250.000.000 ریال --- عملیات اجرای آسفالت مکانیزه سطح منطقه با برآورد 19.916.726.208 ریال وتضمین 200.000.000 ریال ---- خرید آسفالت با برآورد 20.000.000.00 ریال و تضمین 400.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-03-07
تاریخ انتشار در سایت :
960307154
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه پروژه آبرسانی شامبراکان (شال تهیه و اجرای لوله فولادی گالوانیزه 5 اینچ به طول 1250متر - احداث خزن 500 متر مکعبی بتن مسلح - احداث حوضچه های شیر آلات - پکیج دستگاه الکترولیز نمک طعا و . با برآورد 3.152.266.430 ریال و تضمین 157.613.321 ریال --- پروه آبرسانی تنگ تامرادی - کوشک گود بلهی - اسلام آبلاد جلیل شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن PE80,PN10 به قطرهای 20 میلیمتر 300م تر - 63 میلیمتر 950 متر ، 75 میلیمتر 1100 متر ، 90 میلیمتر 440 م تر - و قطر 125 میلیمتر به طول 2430 متر و ... با برآورد 3.120.939.875 ریال و تضمین 156.046.994 ریال --- پروژه آبرسانی سرابننیز تلخاب شیرین - آب انجیر شامل احداث دو باب مخزن 500 و 300 متر مکعبی بتن مسلح و ... با برآورد 2.682.080.215 ریال و تضمین 134.104.011 ریال --- پروژه آبرسانی چشمه لشه آبسردان (شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن PE80,PN10 به قطرهای 63 میلیمتر 1100 متر ، تهیه و اجرای لوله فولادی گالوانیزه 3 اینچ به طول 200 متر - احدث مخزن 100 متر مکعبی بتن مسلح و و ... با برآورد 1.501.349.501 ریال و تضمین 75.067.475 ریال --- پروژه آبرسانی ده قاضی شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن PE80,PN10 به قطر 110 میلیمتر 2000 متر و ... با برآورد 1.120.917.260 ریال و تضمین 56.045.863 ریال --- پروژه آبرسانی تنگ مشکو - تنگ خشک - م له خمسیر شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن PE80,PN10 به قطر 90 میلیمتر 60 متر و 110 میلیمتر 1000 متر - احداث مخزن 50 متر مکعبی بتن مسلح ، بهسازی چشمه و .. با برآورد 1.089.975.206 ریال و تضمین 54.498.760 ریال
عنوان :
1396/03/25 ساعت 14
مهلت ارسال:
1396-03-07
تاریخ انتشار در سایت :
960307227
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/03/16 ساعت 15:30
مهلت ارسال:
1396-03-07
تاریخ انتشار در سایت :
960307617
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/03/21 ساعت 14/30
مهلت ارسال:
1396-03-06
تاریخ انتشار در سایت :
960306777
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه پروژه آبرسانی شامبراکان (شال تهیه و اجرای لوله فولادی گالوانیزه 5 اینچ به طول 1250متر - احداث خزن 500 متر مکعبی بتن مسلح - احداث حوضچه های شیر آلات - پکیج دستگاه الکترولیز نمک طعا و . با برآورد 3.152.266.430 ریال و تضمین 157.613.321 ریال --- پروه آبرسانی تنگ تامرادی - کوشک گود بلهی - اسلام آبلاد جلیل شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن PE80,PN10 به قطرهای 20 میلیمتر 300م تر - 63 میلیمتر 950 متر ، 75 میلیمتر 1100 متر ، 90 میلیمتر 440 م تر - و قطر 125 میلیمتر به طول 2430 متر و ... با برآورد 3.120.939.875 ریال و تضمین 156.046.994 ریال --- پروژه آبرسانی سرابننیز تلخاب شیرین - آب انجیر شامل احداث دو باب مخزن 500 و 300 متر مکعبی بتن مسلح و ... با برآورد 2.682.080.215 ریال و تضمین 134.104.011 ریال --- پروژه آبرسانی چشمه لشه آبسردان (شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن PE80,PN10 به قطرهای 63 میلیمتر 1100 متر ، تهیه و اجرای لوله فولادی گالوانیزه 3 اینچ به طول 200 متر - احدث مخزن 100 متر مکعبی بتن مسلح و و ... با برآورد 1.501.349.501 ریال و تضمین 75.067.475 ریال --- پروژه آبرسانی ده قاضی شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن PE80,PN10 به قطر 110 میلیمتر 2000 متر و ... با برآورد 1.120.917.260 ریال و تضمین 56.045.863 ریال --- پروژه آبرسانی تنگ مشکو - تنگ خشک - م له خمسیر شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن PE80,PN10 به قطر 90 میلیمتر 60 متر و 110 میلیمتر 1000 متر - احداث مخزن 50 متر مکعبی بتن مسلح ، بهسازی چشمه و .. با برآورد 1.089.975.206 ریال و تضمین 54.498.760 ریال
عنوان :
1396/03/25 ساعت 14
مهلت ارسال:
1396-03-06
تاریخ انتشار در سایت :
960306300
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/03/23 ساعت 12
مهلت ارسال:
1396-03-06
تاریخ انتشار در سایت :
96030693
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-03-21
مهلت ارسال:
1396-03-06
تاریخ انتشار در سایت :
9603063939
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/03/16 ساعت 15:30
مهلت ارسال:
1396-03-06
تاریخ انتشار در سایت :
96030699
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید لوازم و کف پوش زمین بازی کودکان و لوازم بدن سازی با برآورد 5.050.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال ---- خرید تجهیزات بازسازی شبکه روشنایی بوستان های سطح منطقه با برآورد 6.255.000.000 ریال و تضمین 125.000.000 ریال ---- خرید المان پارکی بوستان های سطح منطقه 50.400.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال ---- خرید لوله و اتصالات آبرسانی فضای سبز با برآورد 2.597.190.207 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ----- اجاره داربست و چادر در سطح منطقه 10 با برآورد 2.292.000.000 ریال و تضمین 46.000.000 ریال ---- عملیات پاکسازی نظافت لایروبی و نگهداری کانال ها با برآورد 3.769.204.490 ریال و تضمین 75.000.000 ریال --- طراحی چاپ نصب حمل و نقل جمع آوری بنر فلکسی و ... در سطح منطقه با برآورد 2.618.000.000 ریال با تضمینی 50.000.000 ریال ---- نگهداری فضای سبز ناحیه 1 با برآورد 34.260.000.000 ریال و تضمین 680.000.000 ریال ---- عملیات تعمیر و نگهداری بهسازی معابر ناحیه 2 با برآورد 24.349.636.909 ریال و تضمین 250.000.000 ریال --- عملیات اجرای آسفالت مکانیزه سطح منطقه با برآورد 19.916.726.208 ریال وتضمین 200.000.000 ریال ---- خرید آسفالت با برآورد 20.000.000.00 ریال و تضمین 400.000.000 ریال
عنوان :
10 روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1396-03-06
تاریخ انتشار در سایت :
960306160
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
banner-vertical.jpg
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
nskh
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 37,590
دلار کانادا 29,410
یورو 43,360
پوند انگلیس 48,910
فرانک سوئیس 39,720
کرون سوئد 4,370
کرون دانمارک 5,700
درهم امارات 10,280
یکصد ین ژاپن 340
ریال سعودی 9,990
دلار استرالیا 29,010
یوان چین 5,720
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 12,148,500
طرح جدید 11,770,000
نیم سکه 6,480,000
ربع سکه 3,780,000
هر گرم طلا 1,156,290
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 10 25 35 دورنگار :
info[@]ariatender.com
info[@]iraqzamen.com
ایمیل :