سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نفت فلات قاره ایران

شماره آگهی ۰۰۷/۹۱/۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۸۱۴۱۲۲
انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۱۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : برای تامین و راهبری وسایط نقلیه سبک و سنگین در ناحیه بوشهر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۱۴۶۸۱۴۸ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.iooc.co.ir
توضیحات : نوبت اول
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه برای تامین و راهبری وسایط نقلیه سبک و سنگین نفت فلات قاره ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )