مناقصه واگذاری حجمی بهره برداری از جایگاه شرکتی امیدیه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان

شماره آگهی ۸/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۸۱۴۹۶
انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حجمی بهره برداری از جایگاه شرکتی امیدیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۱۴۰۰۰۰۰ ریال به حساب جاری ۴۱۲۰۰۴۰۲۰۰۰۰۶ بانک ملی مرکزی آبادان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته پس از درج آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : آبادان بریم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آبادان کدپستی ۶۳۱۶۹۵۳۱۳۶
۰۶۳۱-۳۳۳۷۱۹۶-۸ داخلی ۱۲۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://monaghese.niopdc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن