مناقصه انجام عملیات کابل کشی خاکی و کانالی شهرستان محلات مخابرات استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مرکزی

شماره آگهی ۳۶/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۸۱۴۲۱۲
انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۱۴
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات کابل کشی خاکی و کانالی شهرستان محلات و نیم ور بمتراژ ۲۵۰۰۰ متر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۶۶۰۸۶۰۸۹۲ نزد بانک ملت شبه اراک بنام شرکت مخابرات استان مرکزی با کد شناسه ۳۱۰۰۰۰۸۰۶۶۰۱۲۷ / سپرده شركت در مناقصه ۱۸۲ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۱/۰۸/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۱۲۲۶۱۰۰۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tciarak.ir وب سایت
توضیحات : تجدید دو مرحله ای نوبت اول
منابع : ملت ما
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن