مناقصه فروش و تحویل 8950 عدد آجر تو گرد AES آلومینیوم ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آلومینیوم ایران

کد آریاتندر : ۹۱۰۸۱۴۶۱
انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۱۴
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه فروش و تحویل ۸۹۵۰ عدد آجر تو گرد AES
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۱۲۰۰/۹۶ بانک سپه شعبه آلومینیوم کد ۸۸۰ / سپرده شركت در مناقصه ۶۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۸/۰۸/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۲۹/۰۸/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اراک بلوار منابع طبیعی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) امور تدارکات
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۱۲۱۶۲۳۰۹-۰۸۶۱۲۱۶۳۳۰۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://purch.iralco.net وب سایت
توضیحات : تجدید نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن