مناقصه خرید کابل 25 زوج 30 متری به همراه یک مخابرات استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

شماره آگهی ۳۴/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۹۱۵۶۱۸
انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۱۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کابل ۲۵ زوج ۳۰ متری به همراه یک سر rj۲۱ با مشخصه فنی telcocable و ۲- کابل ۲۵ زوج ۵ متری به همراه یک سر rj۲۱ با مشخصه فنی telcocable و ۳- adsl terminal-۹۸pair با مشخصه فنی t.p و ۴- terminal-۱۰۰pair و ۵- adsl۲+splitter fuse
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۲۲۰۰۰۰۰ ریال به حساب ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ حساب جام
تاریخ دریافت اسناد : ۲۴/۰۹/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۰۶/۱۰/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ ساعت ۱۳/۳۰
آدرس خرید اسناد : بابل: خیابان مدرس - ستاد شرکت مخابرات مازندران
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۱-۳۲۶۲۲۴۱ تلفن ۰۱۱۱-۳۲۲۳۳۳۲ فکس
- ایمیل http://www.ict-tcm.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن