سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فاوا شهرداری یزد

کد آریاتندر : ۹۱۰۹۱۵۶۴
انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۱۵
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : جهت تامین سرور مورد نیاز خود مناقصه خرید برگزار نماید.
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۲/۰۹/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.favayazd.ir
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه جهت تامین سرور مورد نیاز خود مناقصه خرید برگزار فاوا شهرداری یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )