مناقصه مدیریت ، بهره برداری و نگهداری از چاهها و مدیریت تولید برق ایرانشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق ایرانشهر

شماره آگهی ۱۰/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۹۱۵۶۷۱
انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۱۵
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه مدیریت ، بهره برداری و نگهداری از چاهها و خطوط انتقال آب نایگون تا پشت سایت نیروگاه بخار ایرانشهر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰ میلیون ریال زاهدان رفاه کارگران شعبه علوی سپرده کوتاه مدت ۴۵۰۱۲
تاریخ دریافت اسناد : ۲۵/۰۹/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۵/۰۹/۱۳۹۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان سیستان و بلوچستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن