سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان

شماره آگهی ۱۱/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۹۱۵۶۹۶
انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۱۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حجمی اداره امور اجرایی تاسیسات گاز مایع آبادان و ماهشهر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۴ میلیون ریال به حساب جاری ۴۱۲۰۰۴۰۲۰۰۰۰۶ بانک می مرکزی آبادان به شناسه پرداخت ۴۱۱۰۰۰۰۰۰۳۹ به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان یا ضمانتنامه
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته پس از انتشار آخرین نوبت آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : آبادان ، بریم ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان دبیرخانه
۰۹۳۵۸۴۲۲۱۰۱ ۰۶۳۱-۳۳۳۷۱۹۶-۸ داخلی ۱۲۹ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن