سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اردبیل

کد آریاتندر : ۹۱۰۹۱۶۱۴
انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری آسفالت ریزی تسط اکیپ فینیشر معابر سطح شهر در سال ۱۳۹۲ بصورت دستمزدی: ۱- منطقه یک با مبلغ اولیه ۴ میلیارد ریال و تضمین ۱۸۵۰۰۰۰۰ ریال --- ۲- منطقه ۲ با مبلغ اولیه ۳ میلیارد ریال و تضمین ۱۵۵۰۰۰۰۰ ریال --- ۳- منطقه ۳ با مبلغ اولیه ۶ میلیارد ریال و تضمین ۲۱۵۰۰۰۰۰ ریال --- ۴- منطقه ۴ با مبلغ اولیه ۶ میلیارد ریال و تضمین ۲۱۵۰۰۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۰۱۰۴۴۴۱۳۱۰۰۰۰ ریال بنام شهرداری اردبیل نزد بانک ملی شعبه معادی / سپرده شركت در مناقصه مبالغ فوق واریز به شماره حساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۲۲۴۷۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه معادی بنام شهرداری اردبیل
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از نشر آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اردبیل میدان ورزش شهرداری مرکز دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن