سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش استان خوزستان

شماره آگهی ۶/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۰۹۱۶۳
انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید شیر استریل سه گوش دانش آموزان به تعداد ۱۲۰۰۰۰۰۰ پاکت
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار ریال به حساب جاری شماره ۲۱۷۳۱۲۲۳۵۶۰۰۱ بانک ملی شعبه اهواز کد ۶۵۰۱ به نام درآمده ای متفرقه / سپرده شركت در مناقصه ۱ میلیارد به حساب سیبا ۲۱۷۳۱۲۲۳۶۹۰۰۰ به نام رابط سپرده هزینه ای ذیحسابی آموزش و پرورش خوزستان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۹/۰۹/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۲۸/۰۹/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹/۰۹/۱۳۹۱
آدرس خرید اسناد : اهواز ، امانیه ، میدان بسیج مستضعفین ، خیابان خرم ، ساختمان مرکزی اداره پشتیبانی و خدمات
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۱۳۳۳۴۲۰۵-۳۳۳۷۰۴۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.khouz.medu.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن