آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه مخابرات استان قزوین

مناقصه نگهداري شبكه كابل و هوائي و بهينه سازي مراكز تلفن رجائي ...

نگهداري شبكه كابل و هوائي و بهينه سازي مراكز تلفن رجائي و آزادي با 48500 شماره در حال كار و 81500 زوج خروجي

شماره آگهی : 36/88

تاریخ انتشار در وب سایت : 1388/12/27

مهلت خرید اسناد : 14/01/1389

مهلت ارسال مدارک : 24/01/1389

تاریخ بازگشائی پاکات : 25/01/1389

مبلغ خرید اسناد : 50.000 ریال به حساب جاری 0105988843006 نزد بانک ملی مرکزی قزوین

میزان سپرده : 11430000 ریال به حساب جاری 0105988843006 نزد بانک ملی شعبه مرکزی قزوین

آدرس خرید اسناد : قزوین ، انتهای بلوار امام خمینی (نوروزیان)، شرق صدا و سیما ساختمان ستادی جدید شرکت مخابرات استان قزوین طبقه همکف واحد قراردادها

تلفن : 02813668882-02813662711

فکس : 02813671796

سایت اینترنتی : http://wwwtc-qazvin.ir

توضیحات : دو مرحله اي مرحله دوم

رسانه منتشر کننده : کیهان - تهران

كد آرياتندر : 88122786832

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
نگهداري شبكه كابل و هوائي و بهينه سازي مراكز تلفن