سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

شماره آگهی ۳۸/۸۸
کد آریاتندر : ۸۸۱۲۲۶۸۶۴۶۴
انتشار : ۱۳۸۸/۱۲/۲۶
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : خدمات و نظافت ساختمانهاي اداري و فني و باشگاه ورزشي و محوطه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۵۸۰۰۰۰ ریال به حساب جام ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲
تاریخ دریافت اسناد : ۰۴/۰۱/۱۳۸۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۸/۰۱/۱۳۸۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲/۰۱/۱۳۸۹ ساعت سیزده
آدرس خرید اسناد : بابل ، خیابان مدرس ، ساختمان ستاد
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۱-۳۲۳۵۰۰۹ ۰۱۱۱-۳۲۲۳۳۳۲
- http://www.ict-tcm.ir
توضیحات : يك مرحله اي نوبت دوم
منابع : جوان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات و نظافت ساختمانهاي اداري و فني و باشگاه مخابرات استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )