سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش شهرستان ایذه

کد آریاتندر : ۸۸۱۲۲۴۸۶۱۰۰
انتشار : ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي خدمتگزار و راننده و نگهبان × به مد ت يك سال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۲۷/۱۲/۱۳۸۸
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۱۲/۱۳۸۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بلوار مدرس خ مولوی دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک :
۵۲۲۵۰۱۸-۵۲۲۵۰۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن