سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش منطقه سندرک

شماره آگهی ۱۲/۲/۸۹
کد آریاتندر : ۸۹۰۲۲۹۱۱۰۰۶۵
انتشار : ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : امور خدماتي، پشتيباني، دفتري، نقليه و نگهباني،تنظيف، باغباني و فضاي سبز و تامين نيروي انساني
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۳۱۲۵۴۴۷۰۰۵ بانک ملی شعبه سندرک / سپرده شركت در مناقصه یکصد میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بخش سندرک انتهای خ مرکزی اداره آموزش و پرورش منطقه سندرک واحد خدمات حسابداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۵۲۶۱۳۳۲۴ -
- http://www.hormozgan.medu.ir/5036
توضیحات : تاريخ انتشار: ۱۸/۰۲/۱۳۸۹، نوبت دوم
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   امور خدماتي، پشتيباني، دفتري، نقليه و نگهباني،تنظيف، باغباني و فضاي
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )