آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه آموزش و پرورش منطقه سندرک

مناقصه امور خدماتي، پشتيباني، دفتري، نقليه و نگهباني،تنظيف، باغباني و فضاي سبز ...

امور خدماتي، پشتيباني، دفتري، نقليه و نگهباني،تنظيف، باغباني و فضاي سبز و تامين نيروي انساني

شماره آگهی : 12/2/89

تاریخ انتشار در وب سایت : 1389/02/29

مهلت خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي

مبلغ خرید اسناد : 100.000 ریال به حساب 2173125447005 بانک ملی شعبه سندرک

میزان سپرده : یکصد میلیون ریال

آدرس خرید اسناد : بخش سندرک انتهای خ مرکزی اداره آموزش و پرورش منطقه سندرک واحد خدمات حسابداری

تلفن : 07652613324

سایت اینترنتی : http://www.hormozgan.medu.ir/5036

توضیحات : تاريخ انتشار: 18/02/1389، نوبت دوم

كد آرياتندر : 890229110065

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
امور خدماتي، پشتيباني، دفتري، نقليه و نگهباني،تنظيف، باغباني و فضاي