سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

کد آریاتندر : ۸۹۰۲۲۲۱۰۵۹۴۱
انتشار : ۱۳۸۹/۰۲/۲۲
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : امور عمومي و خدماتي خود
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : رشت کیلومتر ۲۲ جاده رشت به تهران اسلام آباد شاقاجی شهرستان قاضیان سنگر
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۳۲-۵۷۴۳۷۲۴-۵ -
- http://
توضیحات : تاريخ انتشار: ۱۸/۰۲/۱۳۸۹
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امور عمومي و خدماتي خود انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )