مناقصه خرید 11 ردیف قطعات مکانیکی مهلت دریافت اسناد 25/10/1391 ذوب آهن اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ذوب آهن اصفهان

کد آریاتندر : ۹۱۱۰۱۷۶۵
انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۱۱ ردیف قطعات مکانیکی مهلت دریافت اسناد ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ و مهلت ارائه پیشنهاد ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ ------ ۲ گروه کوپلینگ با مهلت دریافت اسناد ۲۹/۱۰/۱۳۹۱ و مهلت ارائه پیشنهاد ۰۹/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.esfahansteel.com وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن