سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان یزد

شماره آگهی ۶۰۳/۱۶۹
کد آریاتندر : ۹۱۱۰۱۷۶۴
انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : خرید نرم افزار جامع سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر ۲۱۹۵۰۹۵۹۰۶۰۰۴ بانک صادرات شعبه مارکار یزد
تاریخ دریافت اسناد : ۳۰/۱۰/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ده صبح ۱۴/۱۱/۱۳۹۱
آدرس خرید اسناد : یزد: بلوار منتطم قائم
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۵۱-۶۲۴۳۱۱۱-۱۴ -
- http://www.yed.co.ir
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   خرید نرم افزار جامع سرویس و نگهداری و اتفاقات و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )