سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان

کد آریاتندر : ۹۱۱۰۱۷۳۸
انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حجمی بهره برداری از جایگاه های شرکتی آبادان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۹۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب جاری ۴۱۲۰۰۴۰۲۰۰۰۰۶ بانک ملی مرکزی آبادان به شناسه پرداخت ۴۱۱۰۰۰۰۰۰۳۹ به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته پس از درج آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : آبادان ـ کد پستی ۶۳۱۶۹۵۳۱۳۶ دبیرخانه شرکت
۰۶۳۱۳۳۳۷۱۹۶-۸ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تجدید یک مرحله ای نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن