سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۰۲۹/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۱۰۱۷۳۹۲
انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات بازرسی جوش، پرتونگاری صنعتی، نظات خوردگی فلزات، ضخامت سنجی و خدمات صنعتی آزمایشگاه با برآورد ۵,۳۶۲,۱۲۷,۵۰۰
شرایط : ارائه نسخه گواهی صلاحیت معتبر--- اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات مربوطه--- ارائه فهرست سوابق کاری مفید، معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با ارائه قرادادهای منعقده و ذکر مبالغ و مفاصا حساب های مزبور به انضمام رضایت نامه و یا تشویق نامه از کارفرمایان مربوطه--- ارائه مدارکی دال بر دارابودن خط مشی و نظام مدیریت hse متناسب با موضوع مناقصه--- ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲۵۸۶۰۰۰ ریال و ۱۰% بار مالی یک ساله پیمان نرخ پیشنهادی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز پس از آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امیدیه محوطه صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ساختمان ۳۰۰ امور حقوقی و قراردادها اتاق ۲۰۳
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۵۲-۳۲۲۷۷۰۱ تلفن ۰۶۵۲۳۲۲۲۶۸۳ فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن