سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شماره آگهی ۹۱/۱۴
کد آریاتندر : ۹۱۱۱۱۷۲۹۵
انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۷
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : احداث ساختمان مرکز فوریتهای پزشکی با برآورد ۹۷۹,۳۱۸,۵۷۷
تاریخ دریافت اسناد : ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ تا ۲۹/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ تا ۱۰/۱۲/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اردبیل ـ پارس آباد دبیرخانه شبکه بهداشت و درمان
۰۴۵۲۷۲۲۳۰۹۵ -
- http://IETS.MPORG.IR
توضیحات : نوبت اول تک مرحله ای
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث ساختمان  مرکز فوریتهای پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )