سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

شماره آگهی ۱-۱۱-۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۱۱۱۷۶۳۱
انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۷
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : تعمیرات شبکه بهداشت و درمان شهرستان هیرمند
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۸۵۳۲۶۲۳۰۰۴ نزد بانک ملی به نام حساب درآمد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
تاریخ دریافت اسناد : ۲۱/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : زابل ، میدان جهاد ، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۴۲-۲۲۲۵۴۰۲-۵ -
- http://www.spac.ir
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان سیستان و بلوچستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تعمیرات شبکه بهداشت و درمان شهرستان هیرمند  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )