مناقصه لوله کندانسور توربین بخار و اواپراتور تولید آب مقطر تولید برق بعثت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید برق بعثت

شماره آگهی ۰۵/۹۱
کد آریاتندر : ۹۱۱۱۱۷۱۳۳۳
انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه لوله کندانسور توربین بخار و اواپراتور تولید آب مقطر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰ میلیون ریال تهران بانک ملی سپاس کد ۱۵۵ سیبا ۰۱۰۵۵۳۰۹۸۴۰۰۷
تاریخ دریافت اسناد : ۱۷/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن