سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز

کد آریاتندر : ۹۱۱۱۱۷۶۵۸
انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : کلیه مراحل نقشه برداری، اخذ استعلام تاسیسات زیرزمینی و هوایی، طراحی معماری شامل نقشه های معماری فاز یک و دو و دیتایل های اجرایی و سازه ای، تهیه دفترچه محاسباتی سازه ای، برآورد قیمت و تهیه اسناد مناقصه حداقل برای ۵۰ پل عابرپیاده در نقاط مختلف شهر شیراز از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. با برآورد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰ میلیون ریال به حساب ۷۰۰۷۸۵۴۰۰۲۱۲ نزد بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۱۱/۱۳۹۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شیراز خ انقلاب ابتدای خ هدایت طبقه چهارم پارکینگ هدایت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز واحد قراردادها و یا بلوار چمران ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری شیراز واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۲۳۰۶۲۰۷-۲۳۰۶۲۰۲ -
- http://www.shiraztraffic.ir
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه کلیه مراحل نقشه برداری، اخذ استعلام تاسیسات زیرزمینی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )