آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه مخابرات استان سمنان

مناقصه واگذاری و خرید 22930 پورت تجهیزات پر سرعت دیتا ...

واگذاری و خرید 22930 پورت تجهیزات پر سرعت دیتا

شماره آگهی : 15/91

تاریخ انتشار در وب سایت : 1391/12/16

مهلت خرید اسناد :

مهلت ارسال مدارک : 24/12/1391

تاریخ بازگشائی پاکات : 27/12/1391

مبلغ خرید اسناد : 100000 ریال به حساب 0105968508002 این شرکت نزد بانک ملی شعبه مرکز سمنان کد 2501

میزان سپرده : 699110000 ریال

استان برگزاری : سمنان

آدرس خرید اسناد : سمنان میدن هفتم تیر شرکت مخابرات استان سمنان اداره تدارکات و خدمات

آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه

سایت اینترنتی : http://www.semnantelecom.ir

رسانه منتشر کننده : سایتهای اینترنتی

كد آرياتندر : 9112164004

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
واگذاری و خرید 22930 پورت تجهیزات پر سرعت دیتا