مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف) شهرداری بهشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بهشهر

کد آریاتندر : ۹۲۰۲۰۱۵۹۴
انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰ میلیون ریال به حساب جاری ۰۱۰۸۰۱۳۲۷۲۰۰۷ شهرداری بهشهر نزد بانک ملی شعبه مرکزی بهشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۲/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۸/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۹/۰۲/۱۳۹۲ ساعت نه صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن ۰۱۵۲۵۲۲۷۵۸۶ فکس
- ایمیل http://www.behshahrcitv.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن