سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بهشهر

کد آریاتندر : ۹۲۰۲۰۱۵۹۴
انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : واگذاری خدمات شهری (تنظیف)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰ میلیون ریال به حساب جاری ۰۱۰۸۰۱۳۲۷۲۰۰۷ شهرداری بهشهر نزد بانک ملی شعبه مرکزی بهشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۲/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۸/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۹/۰۲/۱۳۹۲ ساعت نه صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- ۰۱۵۲۵۲۲۷۵۸۶
- http://www.behshahrcitv.ir
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف) شهرداری بهشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )