سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری نجف آباد

کد آریاتندر : ۹۲۰۲۰۱۶۰۹
انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب محدوده منطقه دو نجف آباد (نواحی شش) با برآورد ۲۷۰,۲۲۷,۴۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا بانک ملی ۰۱۰۴۵۴۴۱۵۶۰۰۱ درآمد شهرداری نجف آباد / سپرده شركت در مناقصه ۱۶۲۱۳۷۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۴۵۴۴۱۵۰۰۰۲ شهرداری نجف آباد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۸/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری نجف آباد
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن