مناقصه واگذاری امور مربوط به تعمیرات اساسی کمپرسور شماره یک پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه اصفهان

شماره آگهی ۲۹۵۰۳/۸۰۰
کد آریاتندر : ۹۲۰۲۰۱۶۱۲
انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور مربوط به تعمیرات اساسی کمپرسور شماره یک جایگاه قلعه شور (از نوع LMF و با ظرفت ۲۱۴۵ نرمال مترمکعب در ساعت )
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۵ میلیون ریال به حساب جاری شماره ۴۱۲۰۰۷۵۱۰۱۰۰۸ سیبا بانک ملی و شناسه واریز ۲۶۱۰۰۰۰۰۰۲۶ به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان یا ضمانتنامه بان
تاریخ دریافت اسناد : دوهفته پس از نوبت اول
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اصفهان ، خیابان چهار باغ بالا امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۶۲۴۴۶۱۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.monaghese.niopdc.ir وب سایت
توضیحات : مرحله دوم
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن