سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۱۱-۹۲
کد آریاتندر : ۹۲۰۲۰۱۴۰۵۲
انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : خدمات مشاوره
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۲۱۷۵۰۹۳۰۱۷۰۰۹ بانک ملی شعبه برق منطقه ای فارس
تاریخ دریافت اسناد : ۰۲/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۵/۰۲/۱۳۹۲ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : شیراز ، خیابان زند ، نبش خیابان فلسطین
آدرس ارسال مدارک :
۲۳۳۰۰۳۱-۹ داخلی ۲۸۰۵ -
- http://www.frec.co.ir
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات مشاوره برق منطقه ای فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )