سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید فولادشهر

کد آریاتندر : ۹۲۰۲۰۱۶۶۴
انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه ۴۵۳/۹۲: اجرای اسکلت فونداسیون ستون و سقف و اسکلت و گنبد و مناره ساختمان اصلی مسجد محله F۱ واقع در محدوده مسکن مهر شهر جدید فولادشهر--- ۴۵۴/۹۲: اجرای اسکلت فونداسیون ستون و سقف و اسکلت و گنبد و مناره ساختمان اصلی مسجد محله F۲ واقع در محدوده مسکن مهر شهر جدید فولادشهر--- ۴۵۵/۹۲: اجرای اسکلت فونداسیون ستون و سقف و اسکلت و گنبد و مناره ساختمان اصلی مسجد محله F۳ واقع در محدوده مسکن مهر شهر جدید فولادشهر--- ۴۵۶/۹۲: اجرای اسکلت فونداسیون ستون و سقف و اسکلت و گنبد و مناره ساختمان اصلی مسجد محله F۴ واقع در محدوده مسکن مهر شهر جدید فولادشهر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۰ میلیون ریال برای هر ردیف ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب شماره ۲۱۷۳۶۹۰۲۰۵۰۰۴ سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فولادشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۲۱/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲/۰۲/۱۳۹۲
آدرس خرید اسناد : شرکت عمران
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۳۴-۲۶۳۰۱۶۱-۵ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن