سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی مارون

شماره آگهی ۲۴۱/۱۳۹۲
کد آریاتندر : ۹۲۰۲۰۲۸۷
انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۰۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : عملیات مبارزه با آفات، جوندگان موذی و موریانه زدایی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ وشماره شناسه ۳۱۱۵۰۱۵ بانک تجارت شعبه مجتمع پتروشیمی مارون / سپرده شركت در مناقصه ۳% مبلغ پیشنهادی ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۰۷/۰۲/۱۳۹۲ لغایت ۱۴/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی سایت ۲ پتروشیمی مارون امور حقوقی و پیمانها اتاق ۲۰۵
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.mpc.ir
توضیحات : نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات مبارزه با آفات، جوندگان موذی و موریانه زدایی پتروشیمی مارون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )