مناقصه امکان سنجی برگزاری مزایده واگذاری طیف به شرح ref تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

شماره آگهی ۱۵/۹۱
کد آریاتندر : ۹۲۰۲۰۲۷۵
انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۰۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه امکان سنجی برگزاری مزایده واگذاری طیف به شرح ref
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۷۴۹۰۰۵۰۰۰ به نام تمرکز وجوه درآمد متفرقه کشوری نزد باک ملی شعبه مخابرات در سیستم متمرکز سیبا به نام خزانه بانک مرکزی جمه / سپرده شركت در مناقصه ۱۲ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : ۰۴/۰۲/۱۳۹۲ لغایت ۱۱/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۲۴/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵/۰۲/۱۳۹۲ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : تهران: شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۸۸۱۱۲۷۱۱-۸۸۴۶۴۵۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن