سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک کشاورزی - مدیریت شعب استان خراسان شمالی

کد آریاتندر : ۹۲۰۲۰۲۷۴
انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۰۲
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : احداث ساختمان شعب فاروج و بام واقع در استان خراسان شمالی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳ درصد برآورد
تاریخ دریافت اسناد : ۰۳/۰۲/۱۳۹۲ تا ۱۶/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۳۱/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بجنورد ، میدان ۱۵ خرداد ـ مدیریت بانک کشاورزی ط دوم دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
توضیحات : نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث ساختمان شعب فاروج و بام واقع در استان بانک کشاورزی - مدیریت شعب استان خراسان شمالی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )