مناقصه خرید یک ست شفت اسکروپمپ سوخت مایع واحدهای گازی تولید برق شهید رجائی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید برق شهید رجائی

شماره آگهی ۳/۹۲
کد آریاتندر : ۹۲۰۲۰۲۱۴۱
انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۰۲
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه خرید یک ست شفت اسکروپمپ سوخت مایع واحدهای گازی ge-f۹ نیروگاه شهید رجایی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۹۰۰۰ ریال به احتساب ۶ درصد ارزش افزوده به صروت واریز به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۵۸۳۷ بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین باجه نیروگاه با کد شعبه ۲۱۰۹/۷ / سپرده شركت در مناقصه ۶۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۶۰۸۱ بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین باجه نیروگاه با کد شعبه ۲۱۰۹/۷
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۹/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۰/۰۲/۱۳۹۲
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین ـ کرج ـ اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۸۱-۲۵۶۲۳۱۱-۰۲۱-۸۸۷۹۶۶۸۱-۳ داخلی ۶۰۷۳ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تجدید نوبت اول
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن