سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری مراغه

کد آریاتندر : ۹۲۰۲۲۳۱۰۱۶
انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه خرید مصالح بیس با براورد ۱ میلیارد ریال با تضمین ۵۰ میلیون ریال ----- پروژه تراش آسفالت سطح شهر با دستگاه با براورد ۵۰۰ میلیون ریال با تضمین ۲۵ میلیون ریال ---- حمل مصالح از معدن قره ناز با براورد ۸۰۰ میلیون ریال با تضمین ۴۰ میلیون ریال ----- پروژه خرید آسفالت با براورد ۲ میلیارد ریال و تضمین ۱۰۰ میلیون ریال ----- پروژه حمل و پخش آسفالت در سطح شهر با براورد ۲ میلیاد ریال و تضمین ۱۰۰ میلیون ریال ----- آسفالت ریزی در ناحیه یک با براورد ۸۰۰ میلیو نریال و تضمین ۴۰ میلیون یال ----- آسفالت ریزی در ناحیه دو با براورد ۸۰۰ میلیون ریال و تضمین ۴۰ میلیون ریال ---- آسفالت لیزی در ناحیه سه با براورد ۸۰۰ میلیون ریال و تضمین ۴۰ میلیون ریال ----- آسفالت ریزی در ناحیه ۴ با براورد ۸۰۰ میلیون ریال و تضمین ۴۰ میلیون ریال ---- آسفالت ریزی در ناحیه ۵ با براورد ۸۰۰ میلیون ریال و تضمین ۴۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : مرحله اول نوبت دوم
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن