سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی - منطقه خراسان جنوبی

کد آریاتندر : ۹۲۰۲۲۳۵۳۷
انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : راهبری و کاربری خودروهای نقلیه (تامین وسیله نقلیه سواری جهت رفع نیازهای شرکت در ماموریت های درون و برون شهری)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۵۰۰۰۰۰ ریال به حساب ۹۲۰۰۰۷۱۱۰۷ نزد بانک ملت شعبه مدرس بیرجند
تاریخ دریافت اسناد : دو هفته پس از درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۱/۰۳/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بیرجند خ مدرس، نبش مدرس ۲۳ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی واحد دبیرخانه
۰۵۶۱-۴۴۴۸۳۱۷ -
- http://monaghese.niopdc.ir
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه راهبری و کاربری خودروهای نقلیه (تامین وسیله نقلیه سواری پخش فرآورده های نفتی - منطقه خراسان جنوبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )