سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری تهران منطقه 18

شماره آگهی ۶-۹۲
کد آریاتندر : ۹۲۰۲۲۳۹۵۳
انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه ۱ با برآورد ۱۱۱۸۷۶۱۵۳۸۴ ریال و سپرده ۱۰۰ میلیون ریال--- ۲- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه ۲ با برآورد ۸۴۰۵۷۹۲۷۸۶ ریال و سپرده ۱۰۰ میلیون ریال--- ۳- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه ۳ با برآورد ۱۵۰۴۱۰۹۱۸۸۰ ریال و سپرده ۱۵۰ میلیون ریال--- ۴- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه ۴ با برآورد ۹۲۹۶۷۸۹۰۷۲ ریال و سپرده ۱۰۰ میلیون ریال--- ۵- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه ۵ با برآورد ۱۰۷۷۰۲۷۳۲۹۶ ریال و سپرده ۱۰۰ میلیون ریال--- ۶- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر بزرگراه آیت ا... سعیدی با برآورد ۶۳۸۲۷۳۷۷۰۰ ریال و سپرده ۸۰ میلیون ریال--- ۷- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر بزرگراه آزادگان با برآورد ۱۳۷۲۸۹۵۲۱۰۰ ریال و سپرده ۱۵۰ میلیون ریال--- ۸- تکمیل عملیات اجرایی احداث ساختمان مرکزی شهردرای منطقه ۸ با برآورد ۸۶۲۶۷۸۸۳۶۵ ریال و سپرده ۱۰۰ میلیون ریال--- ۹- تکمیل عملیات اجرایی احداث سرای محله ناحیه ۷ با برآورد ۲۵۷۱۳۴۷۸۰۰ ریال وسپرده ۵۰ میلیون ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب جاری شماره ۱۰۰۴۵۲۲۰۶۵ نزد بانک شهر شعبه آیت ا... سعیدی به نام شهرداری منطقه ۱۸
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران: جاده ساوه - ابتدای شهرک حضرت ولیعصر - ساختمان مرکزی شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن