آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه شهرداری تهران منطقه 18

مناقصه 1- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 1 با ...

1- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 1 با برآورد 11187615384 ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 2- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 2 با برآورد 8405792786 ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 3- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 3 با برآورد 15041091880 ریال و سپرده 150 میلیون ریال--- 4- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 4 با برآورد 9296789072 ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 5- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 5 با برآورد 10770273296 ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 6- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر بزرگراه آیت ا... سعیدی با برآورد 6382737700 ریال و سپرده 80 میلیون ریال--- 7- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر بزرگراه آزادگان با برآورد 13728952100 ریال و سپرده 150 میلیون ریال--- 8- تکمیل عملیات اجرایی احداث ساختمان مرکزی شهردرای منطقه 8 با برآورد 8626788365 ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 9- تکمیل عملیات اجرایی احداث سرای محله ناحیه 7 با برآورد 2571347800 ریال وسپرده 50 میلیون ریال

شماره آگهی : 6-92

تاریخ انتشار در وب سایت : 1392/02/23

مهلت خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي

میزان سپرده : واریز به حساب جاری شماره 1004522065 نزد بانک شهر شعبه آیت ا... سعیدی به نام شهرداری منطقه 18

استان برگزاری : تهران

آدرس خرید اسناد : تهران: جاده ساوه - ابتدای شهرک حضرت ولیعصر - ساختمان مرکزی شهرداری

توضیحات : نوبت اول

رسانه منتشر کننده : همشهری - تهران

كد آرياتندر : 920223953

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
1- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 1
تصویر آگهی مناقصه 1- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 1 با برآورد 11187615384 ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 2- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 2 با برآورد 8405792786 ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 3- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 3 با برآورد 15041091880 ریال و سپرده 150 میلیون ریال--- 4- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 4 با برآورد 9296789072 ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 5- تعمیر نگهداری وبهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 5 با برآورد 10770273296 ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 6- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر بزرگراه آیت ا... سعیدی با برآورد 6382737700 ریال و سپرده 80 میلیون ریال--- 7- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر بزرگراه آزادگان با برآورد 13728952100 ریال و سپرده 150 میلیون ریال--- 8- تکمیل عملیات اجرایی احداث ساختمان مرکزی شهردرای منطقه 8 با برآورد 8626788365 ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 9- تکمیل عملیات اجرایی احداث سرای محله ناحیه 7 با برآورد 2571347800 ریال وسپرده 50 میلیون ریال شهرداری تهران منطقه 18 استان تهران