سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان فارس

شماره آگهی ۱/۹۲
کد آریاتندر : ۹۲۰۲۲۳۷۱۳
انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : چاپ و انتشارات دفترچه راهنمای تلفن ثابت و تهیه لوح فشرده آن برای ۱۵۰۰۰۰۰ شماره تلفن استان فارس
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار یال به حساب شماره ۱۵۶۷۸۹۱۰۰۵ و کد شناسه ۲۴۰۰۴۸۰۵۰۸۱۲۲ بانک ملت شعبه سراسری جام / سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۰۴/۰۳/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۰۵/۰۳/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۵/۰۳/۱۳۹۲ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : شیراز: خیابان قصردشت - نبش خیابان ولیعصر - مجتمع مخابراتی استان فارس - طبقه اول واحد فروش
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.shiraztel.co.ir
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه چاپ و انتشارات دفترچه راهنمای تلفن ثابت و تهیه مخابرات استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )