سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ابهر

کد آریاتندر : ۹۲۰۳۱۳۷۰۵
انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۱۳
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : تامین قسمتی از نیروهای انسانی موردنیاز خود
تاریخ دریافت اسناد : ۲۶/۰۳/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
توضیحات : نوبت اول آگهی اول
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین قسمتی از نیروهای انسانی موردنیاز خود  شهرداری ابهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )