سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید مجلسی

کد آریاتندر : ۹۲۰۳۱۳۷۲۸
انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۱۳
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی، اراضی دولتی آن و ساختمان های شرکت عمران مجلسی
تاریخ دریافت اسناد : ۳ روز از نشر آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۳۵-۵۴۵۲۲۸۶ ۰۳۳۵-۵۴۵۲۲۱۴
- -
توضیحات : تجدید نوبت اول
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی، اراضی دولتی آن و عمران شهر جدید مجلسی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )