مناقصه خدمات عمومی ـ مدیریت بهره برداری هر انشعاب و آب و فاضلاب استان اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اصفهان

شماره آگهی ۱۵۷-۱-۹۲
کد آریاتندر : ۹۲۰۳۱۳۳۰۳۰
انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۱۳
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات عمومی ـ مدیریت بهره برداری هر انشعاب و نصب انشعاب جدید (ماهانه به ازای هر انشعاب فعال) ---- قرائت و توزیع قبوض آب بها و حق انشعاب ـ وصول مطالبات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰ درصد مبلغ
تاریخ دریافت اسناد : ۲۵/۰۳/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۳/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۳/۱۳۹۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن