مناقصه امور خدمات عمومی خود پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها)

کد آریاتندر : ۹۲۰۳۱۳۴۰۲
انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۱۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه امور خدمات عمومی خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵% مبلغ پینشهادی ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۳ روز از نشر آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۹/۰۳/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۰/۰۳/۱۳۹۲
آدرس خرید اسناد : تهران، میدان آزادی، بلوار معراج، روبروی سازمان نقشه برداری، صنایع پنها، معاونت بازرگانی شرکت پنها، دایره قراردادها، درب شماره یک داخلی ۱۸۵
آدرس ارسال مدارک :
۶۶۰۰۵۰۵۳ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن