سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه آبادان

شماره آگهی ۶/۹۲
کد آریاتندر : ۹۲۰۴۱۱۳۷
انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۱۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت آبادان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۹ میلیون ریال به حساب جاری ۴۱۲۰۰۴۰۲۰۰۰۰۶ بانک ملی مرکزی آبادان به شناسه پرداخت ۴۱۱۰۰۰۰۰۰۳۹ به نام شرکت ملی پخش فرآورد های نفتی منطقه آبادان یا ضمانتنامه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۹/۰۴/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۶/۰۴/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : آبادان ، بریم ، واحد امور مالی
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۳۱-۳۳۳۷۱۹۶-۸ داخلی ۱۲۹ -
- http://
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )