سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان یزد

شماره آگهی ۲۲/۹۲
کد آریاتندر : ۹۲۰۴۱۱۳۹
انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۱۱
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه مقدار ۴۵۰۰۰۰ متر انواع کابل بدون مهار دیواری شامل ۱۰۰۰۰۰ متر کابل ۲/۰۵ - ۲۰۰۰۰۰ متر کابل ۴/۰۵- ۱۰۰۰۰۰ متر کابل ۸/۰۵ و ۵۰۰۰۰ متر کابل ۱۰/۰۵ موردنیاز خود
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰۰۰ ریال به حساب جام شماره ۱۶۴۴۴۴۴۴۷۲ بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه ۳۴۰۰۰۸۰۲۶۸۱۲۹ بنام شرکت مخابرات استان یزد / سپرده شركت در مناقصه ۱۷۸ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی یا واریز به حساب جام شماره ۱۶۴۴۴۴۴۴۷۲ بانک ملت شعبه مرکزی یزد باشناسه ۳۴۰۰۰۸۰۲۶۷۱۸۱ بنام شرکت مخابرات
تاریخ دریافت اسناد : ۲۵/۰۴/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۰۷/۰۵/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۹/۰۵/۱۳۹۲
آدرس خرید اسناد : یزد: میدان امام حسین - ساختمان مجتمع اداری - طبقه همکف - شرکت مخابرات استان یزد - واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۷۳۳۳۰۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.yazdtelecom.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن