سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری شهرضا

کد آریاتندر : ۹۲۰۴۱۱۵۵
انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۱۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : رفت و روب معابر فرعی سطح شهر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۷/۰۴/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۸/۰۴/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : واحد دادهای شهرداری شهرضا
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا
- -
- http://www.shahreza.ir
توضیحات : نوبت دوم مرحله دوم
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه رفت و روب معابر فرعی سطح شهر شهرداری شهرضا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )