مناقصه طراحی و اجرای پارک های اراضی مسکن مهر شهر عمران شهر جدید پرند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید پرند

شماره آگهی ۱-۴
کد آریاتندر : ۹۲۰۴۱۱۸۶
انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۱۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه طراحی و اجرای پارک های اراضی مسکن مهر شهر جدید پرند به صورت طرح و اجرا (epc): یک: شماره پارک دو فاز شمال فاز ۴ با برآورد ۸۴۳۳۹۲۲۰۰۰ ریال و تضمین ۸۷۲۰۰۰۰۰ ریال ۲- شماره پارک ۳ فاز شمال شرقی فاز ۵ با برآورد ۵۷۲۰۷۳۶۰۰۰ ریال و تضمین ۵۳ میلیون ریال ۳- شماره پارک چهار فاز جنوب شرقی فاز ۵ با برآورد ۶۵۷۷۷۸۳۸۰۰۰ ریال و تضمین ۲۶۵ میلیون ریال ۴- شماره پارک ۵ فاز جنوب غربی فاز ۵ با برآورد ۲۱۴۶۰۵۱۶۰۰۰ ریال و تضمین ۱۳۵ میلیون ریال ۵- شماره پارک ۸ جنوب فاز ۶ با برآورد ۴۰۶۱۴۰۰۰۰۰ ریال و تضمین ۶۵۵۰۰۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای هر کدام از مجموعه پارکهای به صورت جداگانه به حساب جاری ۲۱۷۳۶۹۱۲۰۵۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه شهر جدید پرند کد ۲۶۰۶
تاریخ دریافت اسناد : ۱۷/۰۴/۱۳۹۲
تاریخ ارسال مدارک : ۲۹/۰۴/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : کیلومتر سی اتوبان تهران ساوه فاز دو شهر جدید پرند دفتر شرکت عمران واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۵۶۷۲۰۰۳۵-۸ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تجدید نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن