آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه آب منطقه ای سمنان

مناقصه خدمات نقلیه شرکت و امور منابع شهرستان های تابعه ...

خدمات نقلیه شرکت و امور منابع شهرستان های تابعه

شماره آگهی : 36-92-1

تاریخ انتشار در وب سایت : 1392/04/11

مهلت خرید اسناد : یک هفته پس از درج آگهی نوبت دوم

مهلت ارسال مدارک : 29/04/1392

تاریخ بازگشائی پاکات : 29/04/1392 ساعت 11

برآورد یا اعتبار : 2,955,164,640 ریال

مبلغ خرید اسناد : 400 هزار ریال به حساب شمراه 2175082985006 جاری سیبا بانک ملی به دفتر امور قراردادهای شرکت آب منطقه ای سمنان ـ بلوار 17 شهریور

میزان سپرده : 155 میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا رسید بانکی

استان برگزاری : سمنان

آدرس خرید اسناد : سمنان ، بلوار 17 شهریور

تلفن : 02313361913-16

توضیحات : یک مرحله ای

رسانه منتشر کننده : جمهوری اسلامی - تهران

كد آرياتندر : 92041154

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
خدمات نقلیه شرکت و امور منابع شهرستان های تابعه