سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید برق شهید رجائی

شماره آگهی ۱۶/۹۲
کد آریاتندر : ۹۲۰۴۱۱۲۰۳
انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۱۱
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه خرید اسید سولفوریک با درصد وزنی حداقل ۹۸% به مقدار تقریبی حدودا ۱۵۰ تن ماهانه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۹ هزار ریال به احتساب ۶% ارزش افزوده به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۵۸۳۷ بانک ملت شعبه اسد آبادی قزوین / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰ میلیون یال به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۶۰۸۱ بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز پس از درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰/۰۴/۱۳۹۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین - کرج ، امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۷۹۶۶۸۱-۳-۰۲۸۱۲۵۶۲۳۱۱ داخلی ۶۰۷۳ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تجدید نوبت اول
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن