سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی بندر امام

کد آریاتندر : ۹۲۰۴۱۱۳
انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۱۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : ۲۴/۹۲ ساخت و اجرای CABLE TRENCH بین فازهای ۱ و ۲ پتروشیمی کارون با تضمین ۸۰ میلیون ریال ---- ۲۵/۹۲ عایق کاری فاز ۲ طرح پتروشیکی کارون در واحدهای PR۵۰۳/PR۵۰/۲۳۲/۲۳۱/۲۳۰/۲۶۰/۰۰۰ با تضمین ۱۰۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانیک
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۱۰۰۳۰۴۵۶۸۰ بانک تجارت شعبه پتروشیمی بندر امام / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب مناقصه گذار
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز پس از درج آگهي نبوت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مجتمع پتروشیمی بندر امام ساختمان دفتر مرکزی اتاق ۱۱۵
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۵۲۲۵۵-۲۳۲۴ -
- http://www.bipc.org
توضیحات : نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 24/92 ساخت و اجرای CABLE TRENCH بین فازهای 1 پتروشیمی بندر امام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )